نمایندگان دوره نهم مجلس حوزه انتخابیه اصفهان

حسن کامران دستجردی با کسب ۲۲۹۴۲۰ رأی و احمد سالک کاشانی با کسب ۱۶۹۶۷۷ رأی، نیره اخوان بیطرف با کسب ۱۶۵۸۱۰ رأی و عباس مقتدائی خوراسگانی با کسب ۱۵۶۹۳۹ رأی از مجموع ۶۱۴۳۵۸ رای حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شد و حمیدرضا فولادگر با کسب ۱۳۰۸۹۸ رأی و مرتضی طلائی با کسب ۱۲۳۳۰۲ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

/ 0 نظر / 37 بازدید