مردمم غریبن

آیییییی چرا علی مطهری را زدند.... باید دهنشون رو آسفـــــ ... کنیم! یعنی چه میاند ی شهروند محترم رو میزنند؟ مجلس محکوم بکن،دولت،محکوم کن،قوه قضاییه محکوم و پیگیری کن.اصلا قضیه سیاسیه،اصلا این چ وضعشه؟

آیییییی چرا هواپیما مثل بالن سوراخ تالاپی افتاد وسط اتوبان؟ یعنی چه؟قوه قضیه محکوم کن،دولت عزا عمومی اعلام کن،مجلس واردات این هواپیما بیخودیا رو متوقف کن.این چه وضعشه؟

آییییی دممون گرم پشت آمریکا رو توی آمریکا مالیدیم به خاک.مجلس تبریک بگو،دولت تبریک بگو،قوضیه قضاییه تبریک بگو

آییییی توی توافق نامه لوزان اصلا کوتاه نیامدیم،حقمون رو گرفتیم،دممون گرم ی قدم عقب نرفتیم.

آیییی آییییی آییییی کمرم شکست توی سرزمین وحی به هم وطنم تعرض شد.بخدا مردمم غریبن،هیچکس از مسئولین تا صدای مردم در نیومد،صداشون در نیومد.مردمی که با شدیدترین تحریما ساختن،مردمی که پا برهنه انقلاب کردن و حالا امل صداشون میکنن،مردمی که برای گرفتن حقشون باید توی صف سبد کالا وایسند و گشنه صداشون کنند،مردمم ما هممون غریبیم تا مهدی نیاد.سرزمین جهالت نابود باد.قوم لوط نابود باد.پارس اسلامی ام پاینده باد.                            «حجت»

/ 2 نظر / 39 بازدید
یه بی صوات

ایولا داداش. ما هم همینا رو که گفتی. mE tOO

یه بی صوات دیگه

میگما، وقتی بخوان داد بزنن «آ» رو میکشند نه «ی» رو. باید میگفتی «آاااااااااااااای» نه «آییییییییییی». ببخشید فضولی کردم