# طنز_سیاسی

جلسه ای برای حل مشکلات بحرین

جلسه ای برای حل مشکلات بحرین استوانه ای نظام:به نظر بنده ...آقازاده(مهدی):بابا،بابا،بابا...استوانه ای نظام:ببخشید حضار محترم،چته بچه؟آقازاده:بچه ها کلاسمون فهمیدن مدرک ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 5 بازدید