مسافرین جهنم

جدیداً عزیزان در راستای رو نمایی از اعتدال و احترام به همه طرفها و مردم(که قبل از انتخابات فرمودند) اقدام به ارائه راهکاری برای حل برون رفت از بحران های احمدی نژاد پدید ساخته نموده و آن این که هر کس که هنگام مذاکره دلش می لرزد برود به جهنم که نلرزد!

البته این کلام بدون فکر قبلی و تدبیر مانند دوران حاکمیت بی تدبیری و بی عقلی و خشونت(1) نبوده و شنیده ها حاکیست ساعت ها (شاید هم سالها!) کار کارشناسی شده است.

این راهکار عقلانی و مدبرانه جهت ترمیم خسارات جبران ناپذیر 8 سال مدیریتی که والله و بالله و تالله دیگر رفت و تکرار نمی شود ارائه شده است.

سولاتی درباره این راهکار ارائه شده برای کسانی که مشول این طرح جدید شده اند بوجود آمده است. این که:

1) به جهنم رفتن با رایانه دولتیست یا باید با هزینه شخصی رفت؟

2) جهنم رفتن این عده که جناب ایشان فرمود اجباریست یا مانند بهشت رفتن زورکی نیست و دل بخواهیست؟

3) اصلاً چه تضمینی است که وقتی به جنهم رسیدند به دلیل تحریم هایی که احمدی نژاد درست کرده است آنجا هم هوا بس ناجوانمردانه سرد و زمستانی نباشد؟

و 4) با توجه به حضور جناب کدخدا در جهنم و نبود هیأتی از عقلا و مذاکره کننده گان دل آرام در آن مشکلات پیش روی جماعت دل واپس را چه تدبیری می کنند؟

در پایان خواهشمند است جهت رعایت حال مسافرین جهنم و به دلیل این که کل تحریم های گذشته و آینده با تدبیر و مذاکره بر طرف شده است، لطفاً به جای اتوبوس و هواپیماهای دولت قبلی از بویینگ های اختصاصی حاج آقا خاطره و فامیل وابسته استفاده شود.

-------------------------------------------------

1. کنفرانس خبری پس از انتخابات 92: مردم به خشونت و افراط و ... رأی ندادند و به تدبیر و ... رأی دادند.

/ 1 نظر / 34 بازدید
مشق اشک

زیبا بود و موشکافانه البته این طر که از شاهد امر بر می آید دوستان خودشان به لرزه افتاده اند از این اظهارات!