خط امام

یک خط امام داریم که برای بعضی ها شبهه است، یک خط امام داریم که برای عده ای سفره است و یا خط امام داریم که به مفهوم جبهه است....

سخنرانی فوق العاده استاد رحیم پورازغدی در مورد شاخصهای خط امام با عنوان عروج خمینیّون
(آیا امام، افراطی بود؟)

در این سخنرانی پاسخی به بهشت بردن زوری مردم-----> دریافت

نشانی سخنرانی اینجا

/ 0 نظر / 38 بازدید