بخشش

یه عده از عزیزانی که سال 88 برای بدست گرفتن و سرنگونی نظام هر چه تونستند انجام  دادند بعد از شکست تو 9 دی کم کم شروع کردن به این که بیایید کینه ها را از سینه ها پاک کنید و الان زمان  بخششه و حالا یه اتفاق کوچولو رخ داده مگه چی شده. حال چهارتا بچه اینور اونور شیطونی کردندو ... .

هشت ماه که نه اینها ماهها قبل از انتخابات 88 برای کشور التهاب آفرینی کردند. از درخواست برای تشکیل کمیته صیانت از آرا و مطرح کردن احتمال تقلب تا درخواست برای نظارت بین المللی بر انتخابات و یعنی ما اینقدر وحشی و بی تمدن هستیم که نیاز به نظارت بیرونی داریم!  و این یعنی بعضی ها برای بدست گرفتن قدرت حاضرند از همه چی بگذرند.! آبرو، شرف، غیرت و ... . بعدهم که رای نیاورند کشور رو به آشوب کشیده عده ای رو داغدار کردند. خب حالا درخواست دارند که مگه چی شده یک سوء تفاهم کوچولو بوده دیگه شما چقدر عقده ای هستید.

اما جالب این جاست که خودشون میگند ما هنوز از سال 84 دلمون صاف نشده. اینها خودشون چقدر عقده ای هستند. یک بار از دستشون در رفت و مردم به کسی رأی دادند که خودش رو نوکر مردم میدونست نه با سواد و با کلاس و آقا زاده.

  حال دم از بخشش و رأفت و این جور قضایاست اما اگر خودشون جای نظام بودند اونوقت؟!

فقط این که نمونه اش کارهای ارباباشون که دم از حقوق بشر می زنند اما وقتی پاش میفته از فرعون و دار و دسته اش هم وحشی ترند. برخورد با معترضین لندن  و وال استریت که یادتون است؟

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید