پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصفهان

      حسن کامران  تعداد آرا : 229420 رای احمد سالک  تعداد آرا : 169677 رای نیره اخوان بیطرف  تعداد آرا : 165810 رای عباس مقتدایی  تعداد آرا : 156939 رای   حمیدرضا فولادگر  تعداد آرا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 45 بازدید