تحجر

یکی از برچسب هایی که بعضی از جریانات مدعی اصلاحات و همچنن عده ای به اصطلاح روشنفکر همیشه به افراد حزب اللهی زده و می زنند، تحجر است. تحجر در اصطلاح بازگشت به عقب است. یعنی انسان از پیشرفت حاصل شده به قبل از آن برگردد.

از عجایب این که کسانی که دائم جریان حزب اللهی را به تحجر متهم می کردند خود همیشه در حال عقبگرد به جاهلیت بوده و هست. مثلا اگر به سیر تاریخی تکامل انسان دقت شود،آدمی در گذر زمان (به استثنای قرن اخیر) در پوشش، پوشیده تر شده است. اما بیشتر غربی ها و بعضی دنباله رو هاشان در داخل نیز (بعضا نه همه) به سمت برهنگی پیش رفته اند. حالا نباید پرسید متحجر شما هستید یا دیگری؟

در مسائل دیگر نیز اوضاع همین گونه است! مثلا باید پرسید:

این که به جای بنزین یورو 3 داخل، بنزین سمی یورو 2 از خارج وارد کردن آیا تحجر نیست؟

این که 19000 سانتریفیوژ دوره احمدی نژاد را به8000 یا 4000 رساندن عقب گرد نیست؟

این که حدود 470 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد را از بین بردن تحجر نیست؟

این که بعد از 34 سال دوباره در مقابل آمریکا تواضع کردن و صحبت از ابر قدرتی و شکست ناپذیری آمریکا و ناتوانی در مقابل آمریکا زدن بازگشت به عقب نیست؟

این که بعد از 35 سال حکومت را مسئول آخرت مردم ندانستن عقب گرد نیست؟

این که دائم دم از نقد آزاد زده اما منتقدین را با برچسب هایی چون: بی سواد، متحجر، مواجب بگیر، بی کار ، عقب مانده و ... لقب داده بازگشت به عقب نیست؟

و این که کسی تنها به خاطر ابراز ارادت به رهبر جامعه مورد اهانت و ضرب و شتم از سوی عده ای قرار بگیرد، آیا بازگشت به دوران وحوشت نیست؟

 

 

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید