نشانی بهشت

بهشت جاییست که تا پا در آن می نهی همه وجودت را آسایش و راحتی و سرور در بر می گیرد. دور می شوی از سر و صدا و هیاهوی زمین. فرشتگان دو تا دور تو در گردشند و در رفت و آمد. بهشتیان همه غرق در رحمت آن و همه در کنار همدیگر بی هیچ کینه ای. هر چه بخواهی که نیازمند آن باشی صاحب بهشت از تو دریغ نمی دارد. همه در یک رتبه اند. بیسواد یا سواد دار. سفید یا سیاه. زن یا مرد. و ...

باز هم بگویم یا باورت شد که بهشت این جاست.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید