فاصله از کجا تا کجا

می گفت حالا مقام معظم رهبری گفته فلان چیز رو مثلاً 190 هزار سو میخوایم، از فلان چیز نباید دست بکشیم و فلان چیز خط قرمزه و ...

اولاً این رو گفته که یعنی دست برتر رو تو مذاکرات داشته باشیم و دوماً این سخنان از موضع دینی نیست که حتمی باشه ، از موضع سیاسی هست، حالا نظر ایشونه و ...

خدا رحمت کنه رزمندگان رو که وقتی فکر می کردند امام یه چیزی رو میخواد حتی منتظر نمی موندند امام به زبون بیاره و به قیمت جونشون می ایستادند؛ چه برسه به این که امام بگه بعد اونا منفعت و ضرر خودشون رو درنظر بگیرند!! واقعا تفاوت از کجا تا کجاست؟!!

خدا رحم کرد که رزمندگان ما مثل بعضی از این روشنفکرا نبودند و گرنه هنوز باید حول این که امام گفته حصر آبادان شکسته بشه، با بعضیا چونه بزنیم. خدا رو شکر جنگ دست بعضی این اصلاح طلب ها نبود!!!...

/ 0 نظر / 37 بازدید