گندی بزنیم

بیایید دور هم چرخی بزنیم
بخندیم قه قهه ی سردی بزنیم

خنده کنان تعلیق کنان امده ایم
بر سینه ی خود سیلی سختی بزنیم

غلو نکردم بخدا او داند
فردو و اراک و نایین گندی بزنیم

پنج یاره وفادار یکی پرپر شد
بر در نه دی باز قفلی بزنیم

خواستیم جشن بگیریم و گرفتند
تا بر سر دره هسته ای پلمپی بزنیم

برای باز کردنه مشکل کلیدی ساختیم
غافل از این که برای کلید قفلی بزنیم

/ 0 نظر / 32 بازدید