طرز تهیه کوفته

طرز تهیه کوفته
چند عدد مسئول که از یکدیگر حمایت نکنند و ترجیحا از دولت قبلی باشند.
به تعداد زیاد روزنامه،مجله،تلوزیون وکلا هر وسیله ارتباطی.
به مقداره لازم دو به هم زن.
مقداره کمی طرفداری و حمایت از دوستان نادان.
طبخ:
ابتدا مسئول مورد نظر را پوست کنده و معاون اولش را در دیگ می اندازیم.سپس با وسیله ارتباطی انقدر به سرش میکوبیم تا خورد و خمیر شده و صدای ناله از نهانش درآید.حال نوبت "دو به هم زن است"انقدر به هم میزنیم که فضا کف کند و دو مسئول نتوانند در این فضا چشمان یکدیگر را ببینند.برای چاشنی و مزه دار کردن نیز می توان از مقداره نا چیزی دوست نادان استفاده کرد.

کوفته شما آماده اس حالا عمرا برید به نمایندشون برای مجلس رای بدید.

/ 0 نظر / 38 بازدید